Pravidlá súťaže

Spotrebiteľ sa do súťaže môže zapojiť nasledovným spôsobom:

  • v čase konania súťaže zakúpi aspoň jeden výrobok značky NORTHFINDER na území Slovenskej alebo Českej republiky u vybraných predajcov, ktorých zoznam je umiestnený na internetovej stránke www.northfinder.com/sutaz., za každý takýto nákup získa súťažný kupón s unikátnym 10-miestnym kódom (ďalej len ako „číselný kód“), ktorý si spolu s dokladom o súťažnom nákupe uchová

  • zaregistruje sa do súťaže prostredníctvom on-line registrácie umiestnenej na internetovej stránke www.northfinder.com/sutaz, pričom registrácia bude prebiehať od 01. 10. 2018 (00:00:00) do 05.11.2018 (23:59:59), v rámci ktorej uvedie získaný číselný kód. Súťažiaci sa riadne zaregistruje vyplnením správnych, pravdivých a všetkých požadovaných údajov a udelením potrebných súhlasov. (Bez súhlasu s pravidlami a spracovaním osobných údajov na účely súťaže, registrácia neprebehne);

  • súťažiaci sa môže do súťaže registrovať aj opakovane vždy však s novým súťažným výrobkom, resp. s novým číselným kódom, počet registrácií je obmedzený len počtom oprávnene získaných súťažných kupónov s jedinečným číselným kódom.
Súhlas s podmienkami súťaze Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely súťaže Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely